Nyheter

Publisert 20.06.2022
Kai Robert Johansen har komponert en egen marsj til vår 90 års feriring.
Publisert 20.05.2022
AEF fyller 90 år i juni, og dette skal markeres med en jubileumskonferanse og middag med inviterte gjester på X-Meeting Point, Hellerudsletta. Jubileumskonferansen er åpen for alle og vi trenger da påmelding via linken i programmet. Konferansen er gratis og det serveres enkel lunsj
Publisert 28.04.2022
Endelig etter mange år med å jobbe for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk stønad, så ble det endelig foreslått. 

Publisert 20.04.2022
  Vi inviterer i år igjen til sommerleirer! Kontakt oss gjerne her eller på: ferieklubben@arbef.no for mer informasjon og påmeldingsskjema
Publisert 19.04.2022
Det er frivillighetsåret nå, og som et bidrag til dette året ønsker vi å ha en fellles vår dag 21.mai. Da tenkte vi at alle lag har en stand og deler ut informasjon om oss.
Publisert 31.03.2022
  Kunne du tenke deg å være leirleder på en eller flere av våre sommerleire uke 27-31. Som leirleder får du en uforglemmelig uke sammen med herlig barn eller unge. Alle som skal delta på våre leire må ha et obligatorisk leirlederkurs  som går 28-29.mai. 

Publisert 15.02.2022
12. og 13. februar samlet vi medlemmer til organisasjonskurs på Olavsgaard ved Lillestrøm. 12 nye og 15 etablerte medlemmer fra Sandefjord i sør til Borkenes i Nord. De nye medlemmene fikk vite litt om hva de forskjellige lokallagene jobbet med, og det ble gode samtaler lagene imellom. Vi hadde arbeidsstasjoner hvor 5 gruppeledere gikk fra gruppe til gruppe og snakket om arbeidet AEF jobber med, og ikke minst hvordan lokallagene jobber. 
Publisert 24.01.2022
Dette året blir et skikkelig jubileums år for AEF. Vi ble stiftet juni 1932 av Martin Tranmæl. Dette skal feires skikkelig i juni. Videre feirer Ferieklubben for barn og ungdom 50 år, Varmestua i Moss blir 35 år og Rus-Nett Rogaland blir 25 år. Alt dette skal markeres på ulike måter gjennom hele året.
Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) hilser Støre regjeringens løfte om en ny forebyggings- og behandlingsreform velkommen og ser frem til å gi innspill til denne. Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader. Rusbruk medfører store omkostninger for samfunnet vårt.  Det koster for dem som opplever at bruk av rusmidler svekker livsmuligheter, levestandard og fremtidsdrømmer. Det koster for deres pårørende som ofte ligger søvnløse eller leter gatelangs etter barna deres. Og det koster samfunnet i form av redusert effektivitet, tapt arbeidskraft, ressursbruk i helsevesenet og i kriminalomsorgen. En rapport Actis nylig har fått utarbeidet viser at bruk av illegale rusmidler koster Norge 35 milliarder kroner årlig.

Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) oppfordrer deg til å ta kontakt med en du kjenner som opplever ensomhet og føler seg isolert, inviter på en kaffekopp og en god prat. Vis at du bryr deg! Vi vet at der er en sammenheng mellom psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholbruk. 30% av pasientene med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem. Alkoholen kan forsterke psykiske plager for eksempel forsterke uro slik at en med angst opplever omgivelsene som mer truende når en er påvirket av alkohol.
Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker å minne alle kommuner om det ansvaret de har for forvaltning av alkoholloven, skadereduksjon og oppfølging og rehabilitering. Et viktig virkemiddel her er regulering av alkoholsalg og bevillinger.  I denne sammenheng er det viktig å sørge for å legge til rette for flere alkoholfrie arenaer der barn og ungdom ferdes.
Publisert 28.10.2021
I løpet av de siste 20 år har antall barn som lever i barnefattigdom doblet seg. Det er nå rundt 115 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.En god oppvekst varer hele livet, derfor må vi be Støre-regjeringen prioritere disse barna svært høyt.Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil be om fortgang i følgende tiltak her:

<<  <   Side 3 av 9   >  >>