Nyheter

Publisert 24.01.2022
Dette året blir et skikkelig jubileums år for AEF. Vi ble stiftet juni 1932 av Martin Tranmæl. Dette skal feires skikkelig i juni. Videre feirer Ferieklubben for barn og ungdom 50 år, Varmestua i Moss blir 35 år og Rus-Nett Rogaland blir 25 år. Alt dette skal markeres på ulike måter gjennom hele året.
Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) hilser Støre regjeringens løfte om en ny forebyggings- og behandlingsreform velkommen og ser frem til å gi innspill til denne. Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader. Rusbruk medfører store omkostninger for samfunnet vårt.  Det koster for dem som opplever at bruk av rusmidler svekker livsmuligheter, levestandard og fremtidsdrømmer. Det koster for deres pårørende som ofte ligger søvnløse eller leter gatelangs etter barna deres. Og det koster samfunnet i form av redusert effektivitet, tapt arbeidskraft, ressursbruk i helsevesenet og i kriminalomsorgen. En rapport Actis nylig har fått utarbeidet viser at bruk av illegale rusmidler koster Norge 35 milliarder kroner årlig.
Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) oppfordrer deg til å ta kontakt med en du kjenner som opplever ensomhet og føler seg isolert, inviter på en kaffekopp og en god prat. Vis at du bryr deg! Vi vet at der er en sammenheng mellom psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholbruk. 30% av pasientene med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem. Alkoholen kan forsterke psykiske plager for eksempel forsterke uro slik at en med angst opplever omgivelsene som mer truende når en er påvirket av alkohol.

Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker å minne alle kommuner om det ansvaret de har for forvaltning av alkoholloven, skadereduksjon og oppfølging og rehabilitering. Et viktig virkemiddel her er regulering av alkoholsalg og bevillinger.  I denne sammenheng er det viktig å sørge for å legge til rette for flere alkoholfrie arenaer der barn og ungdom ferdes.
Publisert 28.10.2021
I løpet av de siste 20 år har antall barn som lever i barnefattigdom doblet seg. Det er nå rundt 115 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.En god oppvekst varer hele livet, derfor må vi be Støre-regjeringen prioritere disse barna svært høyt.Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil be om fortgang i følgende tiltak her:
Publisert 28.10.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever at Støre-Regjeringen raskt setter i gang arbeidet med en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.Denne reformen må si et klart nei til generell avkriminalisering av narkotika.Vi må i stedet møte rusavhengige med god helsehjelp og oppfølging i stedet for straff.

Publisert 25.10.2021
I helgen arrangerte vi den årlige organisasjonskonferansen. Det ble en helg med masse faglig påfyll og organisasjonsbygging. Det var mange engasjerte deltakere. Fredagen åpnet med politisk innledning og debatt ved forbundsleder Inger-Christin Torp. Vår egen Trond Ivar Hansen avsluttet kvelden med musikk og allsang. 
Publisert 12.03.2021
Nå har siste nr av AEF-info kommet. Ønsker du å lese dette så ligger alle AEF-info under siden  om AEF.
Publisert 12.03.2021
For AEF må en rusreform handle om forebygging og behandling. Det må handle om bedre rett til behandling og ettervern slik at rusavhengige som ønsker seg et rusfritt liv kan få det, og være sikret nødvendig oppfølging i tiden etter behandling. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Det er fullt mulig å møte en rusavhengig med hjelp i stedet for straff, men samtidig forebygge at ungdom finner veien inn i rusmiljøet.  

Publisert 26.02.2021
En ansvarlig og solidarisk rusreform Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener at rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester. Vi er imot at det etableres et straffefritak for bruk av narkotika, og besittelse av narkotika. Dette må fortsatt gi en reaksjon men da som et behandlingsopplegg. I tillegg trengs det ytterligere målrettet innsats for å forhindre overdoser og overdosedødsfall. Rusavhengiges helse- og livssituasjon er en indikator på hvor godt velferdsstaten lykkes.    
Publisert 12.02.2021
Det kan være ulike årsaker til at man kan føle seg alene og ensom. Fra 9.mars skal vi ha 12 nettreff hvor vi tar opp ulike tema knyttet til ensomhet
Publisert 01.02.2021
Vi søker leirledere til årets leirer for barn og ungdom og enslige forsørger med barn. Har du erfaring med barn og unge? Kunne du tenke deg å være leirleder 1 uke i perioden uke 27 til uke 30?  

<<  <   Side 3 av 8   >  >>