Alle må få beholde sin uføretrygd på like vilkår!

Publisert 04.11.2022

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ser alvorlig på at mennesker med rus og/eller psykiske problemer ikke får motta uføretrygden sin etter tre måneder på institusjon.

Er du innlagt på somatisk sykehus blir ikke uføretrygden redusert. Somatiske sykehus tar imot pasienter med somatiske sykdommer, i motsetning til psykiatriske og rus institusjoner.

 Vi mener dette er en stor feil som må rettes opp i snarest.

Mange pasienter skriver seg ut for å klare sine økonomiske forpliktelser, og det kan fort ende i død for disse pasientene.

 

 

 

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund mener at for pasienten er denne ordningen en tilleggsbelastning til de problemer som førte til rus/psykiske problemer, og gjør det vanskeligere å komme tilbake til en normal hverdag.

AEF vil at trekk i stønad under opphold skal opphøre. Alle må behandles likt, og det må være de samme lover og regler i alle kommuner.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt