Rus-Nett Rogaland

Vi driver rusfri Kafé Nettverket, kontakttelefon og forebyggende arbeid i Stavanger og Rogaland.

Rus-Nett Rogaland driver bl.a. med:

- samtaler, hjemmebesøk, hjelp til behandling, oppfølging etter behandling, ettervern i 2 år for alkoholiker/rusavhengig og familie/pårørende, samt tilgang til Kafé Nettverket.

Rus-Nett Rogaland bruker Alfa Kurs og Behandlingssenter til behandling etter 12 trinns modellen.

Adresse: Bergelandsgata 40B, 4012 Stavanger
Telefonnummer: 51 51 06 40
Mail: rog-rus@online.no