Historie

Martin Tranmæl, en av kjempene innen arbeiderbevegelsen, var en av ildsjelene bak opprettelsen av Arbeidernes Edruskapsforbund (da Arbeidernes Avholdslandslag) – i dag AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, uten avholdskrav, men basert på en edruelig livsstil.

Flere sentrale personer fra arbeiderbevegelsen har vært knyttet til organisasjonen. På stiftelsesmøtet 25.-26. juni 1932 var Oscar Torp gjest fra Arbeiderpartiet sammen med bl.a. Konrad Nordahl fra LO og Trygve Lie fra Arbeidernes Idrettsforbund, og Einar Gerhardsen var en av dirigentene.

Se også heftet «Solidaritet gjennom 75 år – AEF 1932 – 2007» som kan skaffes fra forbundskontoret.

Medlemstallet har gått opp og ned, men er nå 920 (betalt kontingent), og ca 160 kollektive enheter med til sammen over 100 000 medlemmer (2019). I 1972 startet forbundet opp Ferieklubben for Barn og Ungdom – et tilbud om ferie til barn og unge med en vanskelig hverdag. Hver sommer arrangeres det leire for barn (6-12 år), ungdom (13-17 år) og enslige forsørgere med barn. Hver leir har med 5 – 7 frivillige personer som bruker av sin egen ferie for at andres barn skal få ei uke med lek, moro og hyggelige ferieminner. De frivillige leirlederne deltar på kurs hvert år. Både for ny læring og dele kompetanse og erfaring mellom nye og erfarne. Vårt siste prosjekt er Eldre og rus, hvor hovedfokuset er blandingen av medikamenter og alkohol samt fastlegers håndtering av vanedannende medisiner til eldre.