Vedtekter, handlingsprogram og program

Her finner du de viktigste faglig-politiske dokumentene (styringsdokumentene) for forbundet: Vedtekter, Handlingsprogram 2016-2020 og manifestene fra landsmøtet i 2016.

Her er forslag til nye plattformer og Handlingsprogram 2020-2024 til landsmøte i 2020