Bli medlem

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. 

Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Medlemskap

Medlemskap

  • Enkeltmedlemskap kr 200,-
  • Familiemedlemskap kr 250,-
  • Ungdomsmedlemskap (13-25 år) kr 50,-
  • Kollektivmedlemskap kr 300,-
    Kontonummer: 0530 14 70632
    Fagforeninger, partilag og instanser i arbeiderbevegelsen eller som deler vårt grunnsyn. Vi trenger navn på kontaktperson, e-postadresse og antall medlemmer i laget/foreninga