Om AEF

AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp mot fylla, for edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg på en edruelig livsstil. Tranmæl var en av ildsjelene i dette arbeidet. Det samme var Einar Gerhardsen og andre sentrale politiske ledere. Les mer om dette her.

Ønsker du å støtte oss?

Ditt bidrag kan hjelpe flere og det lønner seg å tenke at du kan redde noen

Nyheter

Publisert 24.01.2022
Dette året blir et skikkelig jubileums år for AEF. Vi ble stiftet juni 1932 av Martin Tranmæl. Dette skal feires skikkelig i juni. Videre feirer Ferieklubben for barn og ungdom 50 år, Varmestua i Moss blir 35 år og Rus-Nett Rogaland blir 25 år. Alt dette skal markeres på ulike måter gjennom hele året.
Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) hilser Støre regjeringens løfte om en ny forebyggings- og behandlingsreform velkommen og ser frem til å gi innspill til denne. Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader. Rusbruk medfører store omkostninger for samfunnet vårt.  Det koster for dem som opplever at bruk av rusmidler svekker livsmuligheter, levestandard og fremtidsdrømmer. Det koster for deres pårørende som ofte ligger søvnløse eller leter gatelangs etter barna deres. Og det koster samfunnet i form av redusert effektivitet, tapt arbeidskraft, ressursbruk i helsevesenet og i kriminalomsorgen. En rapport Actis nylig har fått utarbeidet viser at bruk av illegale rusmidler koster Norge 35 milliarder kroner årlig.

Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) oppfordrer deg til å ta kontakt med en du kjenner som opplever ensomhet og føler seg isolert, inviter på en kaffekopp og en god prat. Vis at du bryr deg! Vi vet at der er en sammenheng mellom psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholbruk. 30% av pasientene med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem. Alkoholen kan forsterke psykiske plager for eksempel forsterke uro slik at en med angst opplever omgivelsene som mer truende når en er påvirket av alkohol.
Publisert 08.12.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker å minne alle kommuner om det ansvaret de har for forvaltning av alkoholloven, skadereduksjon og oppfølging og rehabilitering. Et viktig virkemiddel her er regulering av alkoholsalg og bevillinger.  I denne sammenheng er det viktig å sørge for å legge til rette for flere alkoholfrie arenaer der barn og ungdom ferdes.
Publisert 28.10.2021
I løpet av de siste 20 år har antall barn som lever i barnefattigdom doblet seg. Det er nå rundt 115 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.En god oppvekst varer hele livet, derfor må vi be Støre-regjeringen prioritere disse barna svært høyt.Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil be om fortgang i følgende tiltak her:

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt