Om AEF

AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp mot fylla, for edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg på en edruelig livsstil. Tranmæl var en av ildsjelene i dette arbeidet. Det samme var Einar Gerhardsen og andre sentrale politiske ledere. Les mer om dette her.

Kalender

Ønsker du å støtte oss?

Ditt bidrag kan hjelpe flere og det lønner seg å tenke at du kan redde noen

Nyheter

Publisert 30.05.2023
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) støttar og vil gje ros til regjeringa sitt syn på endring av straffegjennomføringslova, samt helse- og omsorgstenestelova. Mange innsette i norske fengsler har diverre vorte og vore isolerte. -Isolasjon og mangel på menneskeleg kontakt i norske fengsler er svært uheldig, uttalar AEF. AEF ynskjer at ein ivaretek sentrale omsyn til både innsette og tilsette. Dessutan ivaretek samfunnet sine behov for fengsler med god sikkerheit og ein god rehabiliterande effekt.    
Publisert 15.05.2023
Vi arrangerer ruspolitisk konferanse onsdag 31.mai kl 10.30-15.00 i Røde Korshuset i Larvik. Vi har fått tak i flinke og spennede innledere, og gleder oss til å høre om tilbudet Larvik har til rusavhengige. Konferansen er gratis og det blir servert enkel lunsj. Påmelding innen 26.mai via linken i programmet eller til line@arbef.no 

Publisert 20.04.2023
Vi skal ha 3 sommerleire denne sommeren. Uke 26 blir det barneleir 5-7.trinn på Strandstua i Fredrikstad. Uke 27 er det enslig forsørger med barn leir på Solbukta i Fredrikstad. Uke 30 er det ungdomsleir 8-10.trinn på Solbukta i Fredrikstad
Publisert 14.04.2023
Nytt leir-år og nye muligheter. Det blir sommer- og høstleirer i år også, og for å få dette til, trenger vi flere dyktige leirledere Strandstua Uke 26 blir for 16-18 barn i 5. til 7. trinn. Solbukta Uke 27 og uke 28 blir for enslige forsørgere med barn 0 år til 10. trinn. Her har vi 13 rom pr uke tilgjengelig for enslige og deres barn. Solbukta Uke 30 blir for ungdom i 8-10 trinn. Inntil 28 ungdommer tar vi imot her. Totalt ønsker vi oss 4 hoved-/faglig leder til sommerleirene 6 kjøkkenansvarlige og 16 leirledere/aktivitetsledere. Begge leirstedene ligger rett utenfor Fredrikstad og leirene går fra mandag til lørdag.  
Publisert 24.01.2023
Vestfold/Telemark AEF inviterer medlemmer til 90 årsmarkering fredag 17.februar kl 18.00 på Spiseriet(vis a vis jernbanen) Det blir servert middag  og det blir underholdning av trubadur Elling Hem.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt