Nyheter

Publisert 30.11.2021
Vi har gleden av å arrangere ruspolitisk konferanse med tema Eldre og rus på Folkets Hus Greåker torsdag 16.desember kl 11-14.30. Vi har fått tak i flinke innledere og konferansen er gratis å delta på. Det blir servert enkel lunsj.
Publisert 28.10.2021
I løpet av de siste 20 år har antall barn som lever i barnefattigdom doblet seg. Det er nå rundt 115 000 barn i Norge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.En god oppvekst varer hele livet, derfor må vi be Støre-regjeringen prioritere disse barna svært høyt.Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil be om fortgang i følgende tiltak her:
Publisert 28.10.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) er glad for at landet har fått en ny rødgrønn regjering og vil i den forbindelse rette søkelyset på følgende krav til endringer i det foreliggende forslag til statsbudsjett:

Publisert 28.10.2021
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever at Støre-Regjeringen raskt setter i gang arbeidet med en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.Denne reformen må si et klart nei til generell avkriminalisering av narkotika.Vi må i stedet møte rusavhengige med god helsehjelp og oppfølging i stedet for straff.
Publisert 25.10.2021
I helgen arrangerte vi den årlige organisasjonskonferansen. Det ble en helg med masse faglig påfyll og organisasjonsbygging. Det var mange engasjerte deltakere. Fredagen åpnet med politisk innledning og debatt ved forbundsleder Inger-Christin Torp. Vår egen Trond Ivar Hansen avsluttet kvelden med musikk og allsang. 
Publisert 12.03.2021
Nå har siste nr av AEF-info kommet. Ønsker du å lese dette så ligger alle AEF-info under siden  om AEF.

Publisert 12.03.2021
For AEF må en rusreform handle om forebygging og behandling. Det må handle om bedre rett til behandling og ettervern slik at rusavhengige som ønsker seg et rusfritt liv kan få det, og være sikret nødvendig oppfølging i tiden etter behandling. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Det er fullt mulig å møte en rusavhengig med hjelp i stedet for straff, men samtidig forebygge at ungdom finner veien inn i rusmiljøet.  
Publisert 26.02.2021
En ansvarlig og solidarisk rusreform Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener at rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester. Vi er imot at det etableres et straffefritak for bruk av narkotika, og besittelse av narkotika. Dette må fortsatt gi en reaksjon men da som et behandlingsopplegg. I tillegg trengs det ytterligere målrettet innsats for å forhindre overdoser og overdosedødsfall. Rusavhengiges helse- og livssituasjon er en indikator på hvor godt velferdsstaten lykkes.    
Publisert 12.02.2021
Det kan være ulike årsaker til at man kan føle seg alene og ensom. Fra 9.mars skal vi ha 12 nettreff hvor vi tar opp ulike tema knyttet til ensomhet

Publisert 01.02.2021
Vi søker leirledere til årets leirer for barn og ungdom og enslige forsørger med barn. Har du erfaring med barn og unge? Kunne du tenke deg å være leirleder 1 uke i perioden uke 27 til uke 30?  
Publisert 29.10.2020
Forbundsleder: Inger-Christin TorpNestleder: Anne Sollie HemForbundssekretær: Trine Lund
Publisert 27.10.2020
Vi hadde et fantastisk bra landsmøte 23-25.oktober på Hotel Kubben i Tønsberg. Åpnet fredag med et kulturinnslag av Elling Hem, deretter kom ordfører Anne Rygh Pedersen og ønsket oss velkommen til Tønsberg. 

Side 1 av 6   >  >>