Nyheter

Publisert 30.05.2023
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) støttar og vil gje ros til regjeringa sitt syn på endring av straffegjennomføringslova, samt helse- og omsorgstenestelova. Mange innsette i norske fengsler har diverre vorte og vore isolerte. -Isolasjon og mangel på menneskeleg kontakt i norske fengsler er svært uheldig, uttalar AEF. AEF ynskjer at ein ivaretek sentrale omsyn til både innsette og tilsette. Dessutan ivaretek samfunnet sine behov for fengsler med god sikkerheit og ein god rehabiliterande effekt.    
Publisert 15.05.2023
Vi arrangerer ruspolitisk konferanse onsdag 31.mai kl 10.30-15.00 i Røde Korshuset i Larvik. Vi har fått tak i flinke og spennede innledere, og gleder oss til å høre om tilbudet Larvik har til rusavhengige. Konferansen er gratis og det blir servert enkel lunsj. Påmelding innen 26.mai via linken i programmet eller til line@arbef.no 
Publisert 20.04.2023
Vi skal ha 3 sommerleire denne sommeren. Uke 26 blir det barneleir 5-7.trinn på Strandstua i Fredrikstad. Uke 27 er det enslig forsørger med barn leir på Solbukta i Fredrikstad. Uke 30 er det ungdomsleir 8-10.trinn på Solbukta i Fredrikstad

Publisert 14.04.2023
Nytt leir-år og nye muligheter. Det blir sommer- og høstleirer i år også, og for å få dette til, trenger vi flere dyktige leirledere Strandstua Uke 26 blir for 16-18 barn i 5. til 7. trinn. Solbukta Uke 27 og uke 28 blir for enslige forsørgere med barn 0 år til 10. trinn. Her har vi 13 rom pr uke tilgjengelig for enslige og deres barn. Solbukta Uke 30 blir for ungdom i 8-10 trinn. Inntil 28 ungdommer tar vi imot her. Totalt ønsker vi oss 4 hoved-/faglig leder til sommerleirene 6 kjøkkenansvarlige og 16 leirledere/aktivitetsledere. Begge leirstedene ligger rett utenfor Fredrikstad og leirene går fra mandag til lørdag.  
Publisert 24.01.2023
Vestfold/Telemark AEF inviterer medlemmer til 90 årsmarkering fredag 17.februar kl 18.00 på Spiseriet(vis a vis jernbanen) Det blir servert middag  og det blir underholdning av trubadur Elling Hem.
Publisert 05.12.2022
Vi hadde en kjempefin julesamling på Olavsgaard hotell i helga. Flott at våre to nye varamedlemmer Judith Olafsen og Hardy Singh Nijjar også kunne komme. Vi hadde en fin jobblørdag hvor vi snakket mye om verving, planer og utfordringer og hovedplan for 2023. Til julebuffeen kom også Toril Eide som nå er pensjonist og leder av kontroll komiteen Per Hugo Samuelsen.          l    

Publisert 04.11.2022
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ser alvorlig på at mennesker med rus og/eller psykiske problemer ikke får motta uføretrygden sin etter tre måneder på institusjon. Er du innlagt på somatisk sykehus blir ikke uføretrygden redusert. Somatiske sykehus tar imot pasienter med somatiske sykdommer, i motsetning til psykiatriske og rus institusjoner.  Vi mener dette er en stor feil som må rettes opp i snarest. Mange pasienter skriver seg ut for å klare sine økonomiske forpliktelser, og det kan fort ende i død for disse pasientene.      
Publisert 04.11.2022
Arbeiderbevegelsens Rus-og Sosialpolitiske Forbund (AEF) tar sterk avstand fra forslag om legalisering av cannabis. Man må informere om skadevirkningene ved legalisering. Nyere forskning har vist at den langvarige negative konsekvensen er større enn positive konsekvenser. Utfordringen blir blant annet å fremme denne kunnskapen blant yngre mennesker på en informativ og lettfattelig måte. På lang sikt vil den synkende terskelen for utprøving av legaliserte medikamenter føre til en stadig progressivt rusavhengighet med tilsvarende utfordringer.  
Publisert 24.10.2022
Vi hadde en kjempefin organisasjonskonferanse i Larvik i helga. Varaordfører Rune Høiseth ønsket oss velkommen til Larvik. Kai Robert Johansen gikk igjennom fremtidsutsikter til Feriekubben for barn og ungdom. Lørdag åpnet Christoffer Lian fra Spillavhengighet Norge med foredrag om pengespill eller dataspill og spillavhengige og pårørende. Det var veldig engasjerende og lærerikt. Vi hadde politisk innledning ved Truls Vasvik. Han var utrolig flink og forklarte på en fin måte hvorfor ting er som det er for tiden. Deretter hadde vi motivasjonsboost ved Bjørn Orerød. Var veldig engasjerende.                     

Publisert 18.10.2022
Vår forbundsleder Inger-Christin Torp gikk bort 15.september, og hun ønsket gave til Arbeiderbevegelsens Rus-og Sosialpolitiske Forbund i stedet for blomster. Vi har derfor opprettet et minnefond etter henne.
Publisert 16.09.2022
Kjære følgere og venner av AEF I dag fikk vi den triste beskjeden om at vår kjære forbundsleder Inger-Christin Torp gikk bort tidlig i dag 15. september. Inger-Christin viet hele sitt liv til arbeiderbevegelsen, og AEF har hatt gleden av hennes gode ledelse og engasjement i mange år. Hun ble valgt som forbundssekretær i 1996 og som forbundsleder ledet hun forbundet med fast og stødig hånd fra 2000 til dags dato. Inger-Christin har betydd mye for veldig mange, ikke minst for oss alle i AEF. Hun vil bli dypt savnet  
Publisert 18.08.2022
Vi deltok på Arendalsuka med Trine Lund og Anne Sollie Hem. Vi sto under stand til Actis. Flott vær på mandag og styrtregn på tirsdag. Vi delte ut flyers og endel give away artikler.

Side 1 av 8   >  >>