Alkohol og idrett

Uttalelse om alkohol og idrett

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund mener at all form for idrett bør være rusfri, enten du er der som tilskuer eller er aktiv i et arrangement selv.

Idrettsarenaer og parker bør være alkohol og rusfrie av hensyn til trivselen for så vel barn som voksne.  Det er ofte barn med i eller under arrangementet og de må få slippe å oppleve rusede voksne.

Norges Idrettsforbund har klare retningslinjer om at barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser under 18 år skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.  Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne aldersgruppen.

En forutsetning for trygge rammer er at disse gode retningslinjene etterleves.

Mange barn vokser dessverre opp i hjem med utrygghet fordi mamma eller pappa drikker for mye.  Disse barna fortjener å møte et idrettsmiljø hvor de slipper å bekymre seg for at voksne skal drikke.

Idretten må heller ikke være den arenaen hvor ungdom møter alkohol for første gang.