Tiltaket Barn og Unge

Frem til 2016 drev AEF tiltaket Barn og Unge. Dette tiltaket fikk dessverre ikke midler til å drive videre, men vi er allikevel stolte av tiltaket. Her kan du lese noe om tiltaket:

- Tiltaket Barn og Unge tilbydde gratis gruppelederkurs til voksne som ønsket å bety en forskjell for barn og unge av rusavhengige. Her kunne du bl.a. lære om avhengighet og gruppeledelse.

- Barn og Unge-kursene ga sårbare barn og unge felleskap og trygghet, slik at de kunne og kan ta egne valg og stole på seg selv og sine følelser.

- Barn og Unge holdt også samtalegrupper/ kurs flere ganger i året. Her kunne likesinnede møtes og få hjelp med følelser og tanker.

- Ikke minst ga Barn og Unge tilbud direkte på nett gjennom en spørsmål og svar-side, hvor barn og unge enkelt kunne stille spørsmål og dele sine historier og raskt få svar. 

- Nå som tiltaket Barn og Unge er lagt ned, henviser vi gjerne til andre steder å søke hjelp, som hos BAR - Barn av rusmisbrukere: http://www.barweb.no/

Under reklame frie dager på TV2 i 2015, fikk vi plass til vår film om tiltaket. Filmen kan du se her:
https://www.youtube.com/watch?v=C8X4lv9pHQU