Rusfri jul for barn og unge

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har et stort ønske for julen 2017 – det er at barn og unge får en rusfri jul!

Tusenvis av barn må feire jul i et hjem med foreldre som drikker for mye. Julehøytiden innebærer for mange en «legitimering» av høyt alkoholforbruk og en tradisjon for å holde samværet innenfor kjernefamilien.

AEF oppfordrer til at vi gjør en innsats for barn og unge, og gjør tiden fra 24-26.12 til rusfrie dager hvor de voksne avstår fra alkohol.

Folkehelseinstituttet estimerer at rundt 90 000 barn i Norge lever i hjem hvor minst en forelder er alkoholmisbruker. Det er grunn til å anta at tallet er vesentlig høyere i julehøytiden.

Barn er spesielt utsatt i jula. Barn ønsker voksne som er tilstede, uten påvirkning av alkohol.