AKTIV FOR RUSFRIE SONER

Holdninger til rus skapes på en rekke forskjellige steder. I hjemmet, på skolen og i samfunnet generelt.  Foreldrenes omgang med rusmidler, lærernes evne til å formidle holdninger, medias påvirkning, enkelte legers til tider lettvinte omgang med utskriving av vanedannende medikamenter, og ikke minst de samfunnsmessige signaler som politikere sender i forhold til rus, er svært viktige.

Vi stiller oss undrende til holdninger som at «alle» skal drikke alkohol, men ingen skal ha noe problem med det”. Ikke minst er AEF opptatt av at ulike områder i dagliglivet skal erklæres som rusfrie soner.

 I trafikken, kjøring i ruspåvirket tilstand minsker oppmerksomhet og reaksjonstid, det er ofte alle andre enn den som forårsaker ulykken som blir varig skadet eller omkommer.

Idrett og friluftsliv, all form for idrett bør være rusfri, enten du er aktiv selv eller tilskuer på et arrangement. Det er som oftest barn med i bildet som må få slippe å oppleve rusede voksne.

Båt og badeliv, på sjøen og nær vann er det større sjanser for ulykker i beruset tilstand, det er promillegrense som båtfører, og du har ansvar for de som er sammen med deg og rundt deg. Heldigvis er kontrollen på sjøen blitt større med årene, men fremdeles skjer det mange store ulykker som er relatert til alkohol/ruspåvirket adferd.   

Graviditet, fosteret blir raskere påvirket av alkohol enn det mor gjør. Fosteret får alkoholen raskt gjennom navlestrengen og kan bli påført store skader på kort tid. Dette er skader barnet må leve med hele sitt liv. 

Arbeidsliv, det er ikke bare på jobben man skal holde seg unna alkohol/rusmidler. Mange har loddsalg i lunsjen på fredager, hva vet du om din kollega? Kanskje er det en på arbeidsplassen som har store problemer med alkohol, men som ikke vil snakke om det? Til julebordet hører ofte bonger med, mange føler da et drikkepress og personer som har klart å holde seg borte fra alkohol i lengre tid kan sprekke.

Sorg og depresjoner, alkohol og rusmidler gjør ikke en tung tid noe lettere, det er dessverre sånn at mange «selv-medisinerer» seg for å glemme. Problemet er at dette gjør alt bare verre. Ofte kommer de seg ikke ut av problemene igjen og rus/alkoholproblemet er et faktum.  

Samvær med barn og unge. Barn og ungdom må skånes fra voksnes alkoholbruk. Julehøytid, som er barnas tid, 17. mai som er barnas dag, idrettsarrangement der barn samles, listen er lang men enkel; skån barna, de merker forskjell på sine foreldre raskere enn du selv kjenner noe.

De alkoholfrie sonene ivaretar på mange måter en rekke av de mest positive sidene ved den norske drikkekulturen, blant annet at alkohol ikke er en del av dagliglivet og at samvær stort sett preges av rusfrihet.

PROSJEKT RETTET MOT ARBEIDSLIVET

En stor del av sykefraværet i arbeidslivet skyldes alkohol- og/eller rusproblemer, noe som koster arbeidsgivere og samfunnet millioner av kroner i året.

Ut fra vår tilknytning til fagbevegelsen, ønsker AEF å utvikle et prosjekt for et rusfritt arbeidsliv. Dette vil vi gjøre i et nært samarbeid med utvalgte LO forbund og AKAN. Det har allerede vært avholdt et første kontaktmøte med AKAN, og de vil drøfte ideen i sin organisasjon.