Jubeleumskonferanse

Publisert 20.06.2022

Vi hadde en fantastisk fin konferanse med 43 påmeldte. Vår forbundsleder åpnet konferansen og hadde også en orientering om AEF. Ordfører Jørgen vik ønsket oss velkommen til Lillestrøm samt orienterte om ruspolitisk plan i kommunen. Bernt Torp holdt en engasjerende innledning med tittel Vi taper kampen innenfra-samfunn og rus

Generalsekretær i Actis Inger Lise Hansen orienterte om samfunnskostnader og konsekvenser av alkoholbruk. Stortingsrepresentant og ruspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet Even Røed orienterte om arbeidet med en ny helhetlig stortingsmelding om forebygging og behandling av rusavhengige. Den kommer i 2023.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt