Nei til legalisering av cannabis!

Publisert 04.11.2022

Arbeiderbevegelsens Rus-og Sosialpolitiske Forbund (AEF) tar sterk avstand fra forslag om legalisering av cannabis. Man må informere om skadevirkningene ved legalisering. Nyere forskning har vist at den langvarige negative konsekvensen er større enn positive konsekvenser. Utfordringen blir blant annet å fremme denne kunnskapen blant yngre mennesker på en informativ og lettfattelig måte.

På lang sikt vil den synkende terskelen for utprøving av legaliserte medikamenter føre til en stadig progressivt rusavhengighet med tilsvarende utfordringer.

 

Det er viktig å videreformidle til ungdommen innsikt i å forsøke å forstå den langvarige skadeeffekten av cannabis inntak. Bruk av cannabis er inngangsporten til sterkere stoffer, og cannabisen er 5-6ganger sterkere enn for 20 år siden. Psykoseproblematikken økes ved langvarig bruk. AEF vil jobbe aktivt for at cannabis ikke blir legalisert i Norge.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt