Nyheter

Publisert 18.12.2019
For tredje år på rad er det flere som dør av sterke smertestillende enn av heroin. Det viser nye tall som ble lagt frem i dag. Det var 286 narkotikautløste dødsfall i fjor. 210 av disse var overdoser.   - Dette er altfor mange, og bak hvert dødsfall ligger en tragedie. Tilbake står fortvilte pårørende og venner, og våre tanker går til dem. Vi må gjøre mer for å hindre overdosedød, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.   
Publisert 17.10.2019
Det er ikke hver dag et nytt lokallag blir stiftet. Haugaland AEF ble stiftet 16.oktober. Vi gratulerer så mye og ser frem til videre samarbeid med Haugaland AEF. Synnøve Bårdsen Lindanger ble valgt som leder. De er også representert på vår organisasjonskonferanse i Drammen 25-27.oktober 2019. Følgende personer sitter i det nye styret:
Publisert 29.08.2019
Vi arrangerer ruspolitiske konferanser på følgende steder i 2020:Drammen, Alta, Orkanger, Røros, Stavanger, Lillestrøm, Bodø Risør, Gjøvik, Sarpsborg, Vestnes,(Møre og Romsdal) Notodden Haugesund og Horten

Publisert 14.06.2019
Jeg er udelt enig i at mennesker med et problematisk forhold til rus trenger helsehjelp. En tradisjonell straff har begrenset effekt. HANS SVERRE SJØVOLD, politimester Samtidig er det viktig å sikre at myndighetene opprettholder en effektiv mulighet til å verne om folkehelsen, ivareta samfunnssikkerheten og ikke minst hindre at denne reformen øker bruken av rusmidler. I Granavoldenplattformen s. 52 står det: «Regjeringen vil gjennomføre en rusreform basert på mandatet og forslagene til rusreformutvalget, og endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Regjeringen vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom. Dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.»
Publisert 13.06.2019
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske forbund (AEF) er sterkt i mot de foreslåtte kutt i alkoholavgiftene som kommer i revidert nasjonalbudsjett.    
Publisert 28.05.2019
Unge drikker stadig mindre Ungdoms alkoholkonsum har falt drastisk de senere årene. Ifølge den europeiske Espad-undersøkelsene har andelen 15-16-åringer som oppgir å ha drukket noen gang falt fra 85 prosent i 1999 til 57 prosent i 2015. Også Ungdataundersøkelsene viser at andelen ungdom som har drukket alkohol har falt.  Ifølge Espad-undersøkelsen fra 2015 har i snitt 80 prosent av europeiske 15-16-åringer drukket alkohol en eller annen gang i livet. Snaut halvparten, 48 prosent, rapporterer å ha drukket alkohol i løpet av siste 30 dager, mens 13 prosent rapporterer å ha vært beruset i løpet av siste 30 dager.  

Publisert 24.04.2019
I løpet av 2018 har mindreårige i ungdomsorganisasjonen Juvente gjennomført 1475 skjenkekontroller i norske dagligvarebutikker og vinmonopol. De ble gjort i til sammen 1275 butikker. 20 prosent av butikkene solgte alkohol til disse ungdommene ved ett eller flere forsøk, og i totalt 20 prosent av forsøkene forlot den mindreårige kontrolløren butikken med alkohol i handleposen. Formålet med undersøkelsen er å sette fokus på at mindreårige får kjøpe alkohol gjennom de ordinære salgskanalene.  
Publisert 01.04.2019
Vi arrangerer 4 konferanser med tema Eldre og rus på følgende steder i 2019:
Publisert 08.02.2019
 Jo tidligere du begynner med cannabis før du er 18, og jo flere ganger du bruker det før hjernen er ferdig utviklet, desto større er risikoen for å utvikle psykose og psykoselidelser, sier Melissa Weibell. Hun er overlege på klinikk for psykisk helsevern på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hos henne behandles mange pasienter som har fått psykiske problemer av rusbruk.  

Publisert 16.01.2019
Her er vårt foredrag når vi reiser rund til forskjellige pensjonistforeninger.
Publisert 17.12.2018
Vi setter i gang verv en venn og få et lodd som trekkes i oktober 2019 på organisasjonskonferansen.  Alle som verver en vil motta et lodd. Her kan du vinne en kjempefin gevinst. Vi har som mål å bli 1000 medlemmer i 2019, og hvis alle bare verver en så vil vi fort bli langt over 1000 medlemmer. 
Publisert 17.12.2018
Leirutvalget ble valgt på forbundsstyremøte 2.desember, og følgende personer ble valgt:

<<  <   Side 2 av 5   >  >>