Røyker hasj for å slippe bakrus

Publisert 19.02.2018

 

 

PORSGRUNN (NRK): Det siste året er antall ungdommer på ruskontrakt blitt doblet. Mange gjør det godt på skolen og er forbilder for andre.

Vi følte hasj var bedre enn alkohol, for vi fikk ikke noen bakrus. Så vi starta med å bruke det på fest. Det er for dyrt å bli drita på alkohol. Når vi spleisa kunne vi bli høye for 40-50 spenn.

Beina går hvileløst. «Kristian» er bare noen uker ute i kontrakten og kjenner fortsatt på abstinensene. 

Lett valg

– Jeg vil ikke at søsknene mine skal starte med dette.

Det er derfor han har sagt ja til å snakke med oss, selv om han ikke ønsker å bruke sitt eget navn.

– Greia er at jeg var på vei til å slutte når jeg blei tatt. Gutta også. Vi skulle slutte sammen, men så blei alle tatt.

Politiet fant bilder der «Kristian» røyket hasj på telefonen til en kompis. Han fikk valget mellom en bot, eller å inngå «På rett kjøl»-kontrakt med politiet.

Ruskontrakter

  • Prosjektet «På rett kjøl» innebærer blant annet at ungdom som blir tatt for narkotikamisbruk får oppfølging av hjelpeapparatet i kommunen.
  • Når politiet får mistanke om at en ungdom ruser seg kalles vedkommende inn til enten en bekymringssamtale, eller et avhør.
  • Hvis det kommer fram at ungdommen har brukt narkotika, får de tilbud om en ruskontrakt.
  • Det er frivillig å inngå ruskontrakt. Alternativet for dem som er over 15 år er et forelegg.
  • For ungdom under 15 har politiet ingen sanksjonsmuligheter.
  • Kontrakten innebærer at man over en periode på 6-12 måneder avgir jevnlige urinprøver, samt har samtaler med en helsesøster på Helsestasjonen.
  • Størsteparten av kontraktene blir avsluttet med positivt resultat.
  • Helsestasjonen formidler kontakt med rusteamet for dem som ikke klarer å slutte.

– Det var ikke vanskelig å si ja til kontrakt når pappa så på. Samme dag som jeg ble tatt spurte han om jeg drev med sånt. Jeg sa nei og løy ham opp i ansiktet.

Doblet

Morten Berntsen

Vi ser at når en blir tatt har det konsekvenser også for venner som ikke blir tatt, men som like gjerne kunne blitt det, sier seksjonsleder Morten Berntsen i politiet.

Det siste året er antallet ungdom på ruskontrakt doblet. Ifølge Morten Berntsen ved forebyggende seksjon i Sør-Øst politidistrikt ble det inngått mellom 40 og 50 kontrakter i 2017.

– De siste åra har vi hatt i overkant av 20 kontrakter i året. Akkurat nå har vi 36 pågående ruskontrakter, sier han.

Det er for tidlig å slå fast hvorvidt økningen skyldes at flere ruser seg eller det bare er fler som blir tatt.

Etter flere år med nedgang viser nasjonale statistikker for ungdomskriminalitet – deriblant rus – at pilene peker oppover fra 2016.

Gylden mulighet

Inger Elisabeth Næs Andersen

– Vi gjør jobben med å ta prøver for politiet, men det er samtaler og relasjonsbyggingen, å støtte og motivere, som er vår hovedjobb, sier helsesøster Inger Elisabeth Næs Andersen.

Helsesøster Inger Elisabeth Næs Andersen ved ungdommens helsestasjon i Porsgrunn sier de har veldig gode erfaringer med ruskontraktene.

– For ungdommene er det en gylden mulighet til å rette opp i ting når de skjønner at de har gjort noe dumt. De fleste griper sjansen begjærlig.

Hun tror ikke helsesøstrenes dobbeltrolle, som kontrollmyndighet og fortrolig samtalepartner, går utover tilliten.

– Vi tar prøvene for politiet, men vår hovedoppgave er å støtte ungdommene, snakke med dem og bidra til at ikke misbruket utvikler seg.

Lettere å si nei

Mens det før var mest ungdom i risikogruppene som ruset seg, er det nå stadig flere såkalte normalungdommer. De gjør det godt på skolen og er flinke i idrett, sier Morten Berntsen.

«Kristian» nikker gjenkjennende.

– Du ser ikke på dem og tenker «knark», sier han.

Selv synes han det er lettere å holde seg rusfri når han testes hver uke. Han har også fått et nærere forhold til foreldrene.

– De har fortsatt problemer med å stole på meg når jeg går ut, men de vet at jeg blir avslørt hvis jeg ruser meg.

 

 

 

 

 
Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt