Mye bra arbeid gjort, mer i vente!

Publisert 28.10.2017

Organisasjonskonferansen hadde en innholdsrik konferanse med orienteringer om arbeid gjort, arbeid i vente og et spennende foredrag.

Andre dag av organisasjonskonferansen gikk bl.a. med til gjennomgang av årets aktiviteter og mål. Før dette, fikk konferansens deltakere et foredrag om AAs bakgrunn, tanke og arbeid.

Det ble bl.a. orientert om den økonomiske situasjonen, det ruspolitiske arbeidet og prosjektet Eldre og rus, ruspolitiske konferanser, Ferieklubben for barn og ungdom, Rus-Nett Rogaland og Varmestua i Moss, som forøvrig har holdt det gående i 30 år og som nettopp har kommet inn i nye lokaler på Jeløya i Moss.

Man gikk også gjennom vervemål og arbeid med verving for å nå visjonen om 3000 enkelt- og familiemedlemmer innen 2030, og arbeidet med å danne flere lokallag og skape mer aktivitet og engasjement rundt omkring i landet. 

Organisasjonskonferansen ga organisasjonen en klapp på skuldra for god innsats og måloppnåelser. Forbundet har de siste årene markert seg tydeligere gjennom medieutspill, kronikk, de ruspolitiske konferansene og møter om eldre og rus med pensjonistforbund rundt omkring i landet, samt langt større aktivitet på Facebook og på nye hjemmesider. 

Det er fortsatt mye arbeid i vente, spesielt vil AEF i tiden fremover jobbe med ungdomsaktivitet i forbundet!

Lørdagen blir i skrivende stund avsluttet med god stemning med kulturelt innslag, middag og sosialt samvær for deltakerne.

Søndag avsluttes organisasjonskonferansen med et foredrag fra Mona Elise Moan om "Pragmatiske verdier", veien videre og ikke minst skal det vedtas nye uttalelser. 

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt