Barnefattigdommen må bort!

Publisert 15.12.2016

Det er på tide med en helhetlig plan for bekjempelse av barnefattigdom.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever at Stortinget tar initiativ til en overordnet helhetlig plan for bekjempelse av enhver form for barnefattigdom.

Når planen er vedtatt må det utvikles rette virkemidler og kommunene må settes økonomisk i stand til å gjennomføre arbeidet.  AEF peker også på at mye kan gjøres i samarbeid med de frivillige organisasjonene når det gjelder aktiviteter for barn og unge.

Barnefattigdom handler om noe mer enn det å ha tak over hodet og mat i skapet.  Det handler for eksempel om å kunne gå i barnebursdager, være med i idrettslaget, speidern eller musikk-korpset – eller å kunne ta en tur på kino. Nettopp det å være sosialt ekskludert kjennes sterkest.  Når man lever i fattigdom har man ikke mulighet til å bestemme over egen livssituasjon.

Vi tror også at et strukturelt tiltak som gjennomgang av inntektssystemet for kommunene med sikte på å motvirke sosiale helseforskjeller er viktig.

Likeledes at lovverket om gratis skolegang følges opp i praksis.

AEF følger opp denne saken overfor Arbeiderpartiets landsmøte i april 2017.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt