Nei til avkriminalisering av narkotiske rusmidler

Publisert 09.12.2016

En tydelig uttalelse fra forbundsstyret om avkriminalisering.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener det er viktig å beholde forbudet mot narkotiske rusmidler i Norge.

Dette forbudet bidrar til å forebygge at folk begynner å bruke narkotika.  Nettopp forebyggingsperspektivet er nesten fraværende i debatten om avkriminalisering.

Når unge mennesker har startet med rusmidler er det viktig at de fanges opp tidlig og hjelpes til å bryte det negative mønsteret.

AEF mener fortsatt at bruk og besittelse av narkotika skal være kriminelt, men alternative straffereaksjoner som f.eks samfunnsstraff eller behandling bør dominere.  Vi vil likevel understreke viktigheten av å ha mulighet til å gripe inn og etterforske bakover der det er mistanke om større salgsnettverk.

Tunge rusavhengige må få mer omfattende behandling og ettervern. 

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt