På tide å ta kaffekoppen tilbake!

Publisert 30.09.2016

Godt voksne drikker stadig mer alkohol. Dette er ikke uproblematisk.

1. oktober markeres den internasjonale eldredagen. I den anledning er det viktig å påpeke en viktig utfordring.

En rapport fra Hunt forskningssenter ved NTNU viser at godt voksne mennesker over 60 år har doblet alkoholinntaket de to siste tiårene. Samtidig vet vi at vi bruken av legemidler blant de eldre er er høy. Hver femte 70-åring bruker over ti reseptbelagte rusmidler.

Det er problematisk at mange av forskjellige grunner bytter ut kaffekoppen med et glass vin eller annet, blant annet fordi mange legemidler er uheldig i kombinasjon med alkohol. Derfor retter Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, hvor Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund er medlem, fokuset mot nettopp dette tema - med budskapet: Ta kaffekoppen tilbake!

Våre helsemyndigheter har gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet som ble lansert i 2007, vist at rusfeltet skal styrkes og prioriteres. Styrking av tilbudet for personer med rusproblemer og samtidige psykiske lidelser er en del av målsettingen. Det står imidlertid ingenting om eldre med rusproblemer i opptrappingsplanen.

Problematisk alkoholbruk blant eldre omtales ofte som et skjult eller ikke-eksisterende problem. Problemet må derfor kartlegges, og kunnskapen blant helsepersonell økes om farene ved samtidig bruk av legemidler og alkohol.
Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt