AEF mener det er viktig å forebygge bruk av rusmidler!

Publisert 08.12.2021

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) hilser Støre regjeringens løfte om en ny forebyggings- og behandlingsreform velkommen og ser frem til å gi innspill til denne.

Å forebygge rusbruk blant unge kan spare oss for store menneskelige og økonomiske kostnader. Rusbruk medfører store omkostninger for samfunnet vårt.  Det koster for dem som opplever at bruk av rusmidler svekker livsmuligheter, levestandard og fremtidsdrømmer. Det koster for deres pårørende som ofte ligger søvnløse eller leter gatelangs etter barna deres. Og det koster samfunnet i form av redusert effektivitet, tapt arbeidskraft, ressursbruk i helsevesenet og i kriminalomsorgen.

En rapport Actis nylig har fått utarbeidet viser at bruk av illegale rusmidler koster Norge 35 milliarder kroner årlig.

Disse tallene viser viktigheten og verdien av god forebygging. Forebygging innebærer å skape gode og trygge oppvekst-vilkår, hjelpe foresatte i å være en trygg voksen for sine barn og at vi særlig sørger for inkludering av sårbare grupper. Dette kan skje gjennom støtte til og ekstra oppfølging av familier med ulike sårbarheter, eller å sikre deltakelse i aktiviteter som kan gi gode opplevelser, mestring og inkludering.

Rundt oss legger helsesykepleiere, miljøarbeidere, lærere, politiforebyggere og tusener av frivillige ned en livsviktig innsats for at barn og unge skal ha en trygg oppvekst.

Derfor trengs det er forebyggingsløft. Unge må informeres om risikoen ved bruk av rusmidler. Kommunene må rustes til å følge opp og ivareta ungdom som sliter på ulike vis, og tilby kvalitativt gode og forpliktende oppfølgingsløp. Oppsøkende arbeid må prioriteres slik at det er mulig å bygge gode relasjoner til unge på drift.

Samfunnet vårt har ikke råd til økt rusmiddelbruk. Det handler ikke bare om økonomi, det handler om å spare mennesker som vil måtte bære en ekstra tung bør ved økt rusmiddelbruk.

Vi må løfte sammen – verdien ved vellykket forebygging er stor!

 

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt