Nytt forbundsstyre valgt og landsmøtet hevet!

Publisert 05.06.2016

Det 26. ordinære landsmøte i AEF er hevet. Les om det nye forbundsstyret og de vedtatte uttalelser og program her

Det har vært en flott landsmøtehelg med god stemning gjennom hele helgen. Med nye program, uttalelser og tillitsvalgte, samt de fantastiske representantene vi har ute i laga, går vi nå inn i en spennende ny fire-årsperiode. 

Nye program og uttalelser
Landsmøtet har behandlet program for fremtidens alkoholpolitikk, ettervern og barnefattigdom. Programmene "Tiden etter behandling", "Fremtidens alkoholpolitikk" og "Barnefattigdom" blir å finne på våre hjemmesider i løpet av den kommende uken.

Det har også blitt vedtatt mange gode uttalelser fra landsmøtet. Hele syv i tallet - seks i utgangspunktet, men landsmøtet bestilte en uttalelse om barnevern i tillegg de uttalelsene som ble lagt frem på landsmøtet av forbundsstyret. Disse vil bli å finne på våre hjemmesider tidlig i neste uke, og forhåpentligvis snart i din lokalavis!

Ikke minst vedtok også landsmøtet handlingsprogrammet for 2016-2020 og visjon for 2030. Dette er kanskje de viktigste dokumentene for den kommende perioden. Dette kommer selvsagt også tilgjengelig veldig snart.

Nytt forbundsstyre er valgt!
Valgkomiteens leder Arild Nilsen fra Moss AEF la frem valgkomiteens innstilling. Innstillingen fikk full støtte i salen og de innstilte ble enstemmig valgt!

Dette betyr noen endringer i forbundsstyret. Blant annet vil gå ut av forbundsstyret. Spesielt ønsker vi å takke Eva Svensrud og Kirsti Lie Sataslåtten som går ut av AEFs ledelse som hhv forbundssekretær og nestleder. Eva og Kirsti har vært viktige ressurser i mange år. Så er vi like sikre på at Trine Lund og Anne Solli Hem vil være store ressurser i tiden vi går inn i.

Leder:
Inger-Christin Torp, Sarpsborg AEF
Nestleder:
Anne Solli Hem, Vestfold AEF
Sekretær:
Trine Lund, Fredrikstad AEF

Styremedlemmer:
Svein Magne Johannessen, Stavanger AEF
Ingar Horrigmo, Trondheim AEF
Marianne Hansen, Stavanger AEF
Elin Tamnes, AEF Trøndelag
Kai Robert Johansen, Sarpsborg AEF
Erik Kamptz Stormbo, Oslo AEF
Bjarne Mostaul, Telemark AEF
John W. Johnsen, Ål/Hallingdal AEF

Varamedlemmer:
Robin Børresen, Asker og Bærum AEF
Jan Åge Myhre, Stavanger AEF
Anne Ragnhild Hasle, Sarpsborg AEF
Sugharan Khan, Asker og Bærum AEF
Anett Magnus, Follo AEF

Kontrollkomité:
1. Idar Eliassen (Personlig vara: Aima Malik)
2. Arild Nilsen (Personlig vara: Leif Birger Magnussen)
3. Else Sævland (Personlig vara: Evy Jacobsen

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt