AEF krever flere alkoholfrie arenaer for barn og ungdom!

Publisert 08.12.2021

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker å minne alle kommuner om det ansvaret de har for forvaltning av alkoholloven, skadereduksjon og oppfølging og rehabilitering.

Et viktig virkemiddel her er regulering av alkoholsalg og bevillinger.  I denne sammenheng er det viktig å sørge for å legge til rette for flere alkoholfrie arenaer der barn og ungdom ferdes.

90.000 barn i Norge vokser opp i hjem med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol.

La alle barn i Norge få en jul uten og måtte være redd for adferden til påvirkede foreldre eller andre familiemedlemmer.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt