AEF krever en forebyggings og behandlingsreform for rusfeltet

Publisert 28.10.2021

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) krever at Støre-Regjeringen raskt setter i gang arbeidet med en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet.
Denne reformen må si et klart nei til generell avkriminalisering av narkotika.
Vi må i stedet møte rusavhengige med god helsehjelp og oppfølging i stedet for straff.

AEF vil stille krav om reformen blir helhetlig slik at den inneholder både forebygging, behandling og ettervern.
Det forebyggende arbeidet i kommuner og fra frivilligheten og ideelle organisasjoner må styrkes.
Ettervern må være en integrert del av all behandling, og tilbud til pårørende må inkluderes i behandling og ettervern.
Rusmestringstilbudene i norske fengsel må styrkes.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt