- Eldre og Rus kan være nøkkelen

Publisert 04.06.2016

Landsmøtet fortsatte lørdag. Gode innledninger, fremlegg og debatter gjorde dagen bra.

Etter en rolig start på dagen for delegatene med beretningsfremlegg, behandlet landsmøtet lørdag formiddag nye kontingentsatser i AEF.
Mer om det kan du lese her.

Deretter ventet storfint besøk fra LOs ledelse. LO-sekretær Are Tomasgard er også leder i Framfylkingen som AEF har et godt samarbeid med, og nestleder i Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Akan ble opprettet etter et forslag utarbeidet av AEF, da som AKAN (Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani) i 1963.

Tomasgard startet sitt innlegg med en hilsen fra LO-leder Gerd Kristiansen, før han snakket om LO og LOs samfunnsansvar i et historisk perspektiv. Ikke minst fokuserte han på arbeidsgivernes samfunnsansvar. Han pekte på viktigheten av trygge og gode arbeidsplasser - og at det fører til godt omdømme for virksomheten, bedre tilhørighet, høyere lojalitetsgrad, mer dedikasjon og bedre prestasjon fra arbeidstaker.

"Vi må treffe der virksomhetene sikter for å få forebyggende rusarbeid inn i arbeidslivet", sa LO-sekretæren klokt og godt i sin hilsen.

Tomasgard var også opptatt av å gjenreise AEFs rolle i arbeiderbevegelsen og i samfunnet, og påpekte at forbundets arbeid med pensjonister gjennom Eldre og Rus kunne være nøkkelen. Han manet til et samarbeid med bl.a. Pensjonistforbundet og fortalte at LO ikke er fornøyd med å stoppe med sitt samfunnsansvar med at alle har en trygg og god jobb, men at det var viktig med riktige aktører - og at det akkurat derfor var viktig å gjenoppbygge arbeiderbevegelsens egen rusorganisasjon, AEF. Han avsluttet sitt innlegget med en forespørsel om å få tilsendt medlemskontingent: "Dette vil jeg være med på!", avsluttet Tomasgard til rungende applaus. Medlemskap ble selvsagt ordnet på stedet!

Barnevern på dagsorden
Fredrik Bjørnebekk-Waagen, leder i Sarpsborg Arbeiderparti og barnevernspedagog i Sarpsborg kommune innledet lørdag om barnevern.

Barnevern er et viktig tema for Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund. Senest på forrige landsmøte, i 2012, vedtok forbundet en uttalelse om barnevern, der vi blant annet krevde en styrking av og øremerking til barnevernet. "Barnevernet bør gis økt politisk oppmerksomhet rundt innhold, form og behovet for styrket kompetanse", vedtok landsmøtet den gang.
Uttalelsen kan du lese her.

Bjørnebekk-Waagen snakket blant annet om rutinene i barnevernet, fra melding, gjennom undersøkelser og til tiltak, og de faglige rammene i barnevernet: Juss, psykologi, sosiologi, pedagogikk, etikk og kommunikasjon. Han var også innom rus og barnevern, og også generell ruspolitikk og dagens utfordringer. 

Den engasjerte sarpingen la også frem en ønskeliste for fremtiden, med blant annet midler til kompetanseheving, økt grunnforskning og flere ansatte - for å få bedre tid for hvert barn.

Fremlegg
Foruten fremlegg av beretninger og forslag til nye kontingentsatser, la forbundsleder Inger-Christin Torp forslag til handlingsprogram 2016-2020 og visjon 2030, mens forbundssekretær Eva Karin Svensrud la frem forslag til uttalelse om legemidler og rus. Alle forslag til uttalelser og andre landsmøtedokumenter kan du lese her.

Landsmøtets dag to avsluttes med landsmøtemiddag lørdag kveld, før redaksjonskomiteens innstilling til program og uttalelser legges frem søndag. Da vil også landsmøtet velge et nytt forbundsstyre.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt