Nye kontingentsatser

Publisert 04.06.2016

F.o.m 2017 vil det bli nye kontingentsatser i AEF

Pr. i dag er kontingentsatsene som følger:
Enkeltmedlemskap kr 145,- 
Familiemedlemskap kr 200,- 
Ungdomsmedlemskap (13-25) kr 50,- 
Kollektive betaler en minimumskontingent pr år på kr 250,- 

Våre kontingentsatser ble siste gang justert fra 2005, etter vedtak på landsmøtet i 2004. Derfor anså også landsmøtet det helt naturlig med en justering av satsene.

På bakgrunn av det ble det på landsmøtet vedtatt følgende nye kontingentsatser fra 01.01.17: 
Enkeltmedlemskap kr 200,- 
Familiemedlemskap kr 250,- 
Ungdomsmedlemskap (13-25) kr 50,- 
Kollektive betaler en minimumskontingent pr år på kr 250,- 

Forandringen vil altså være at satsen for enkeltmedlemskap økes fra 145,- til 200,- og satsen for familiemedlemskap økes fra 200,- til 250,-. Satsene for ungdomsmedlemskap og kollektivt medlemskap forblir altså som før.

Laga tilbakeføres 50 % av enkelt, familie og ungdomskontingent. 
Den kollektive kontingenten tilfaller i sin helhet forbundet.

Samtidig ble det foreslått et studentmedlemskap i forbundet. Da det må endres i vedtektene, forslagsfristen for vedtektsendringer er utløpt, vil dette tas opp i det nye forbundsstyret.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt