Notat til rusreformen

Publisert 12.03.2021
For AEF må en rusreform handle om forebygging og behandling. Det må handle om bedre rett til behandling og ettervern slik at rusavhengige som ønsker seg et rusfritt liv kan få det, og være sikret nødvendig oppfølging i tiden etter behandling. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Det er fullt mulig å møte en rusavhengig med hjelp i stedet for straff, men samtidig forebygge at ungdom finner veien inn i rusmiljøet.
 
En generell avkriminalisering er ikke veien å gå! Det er ingen motsetning mellom å gi hardbarkede narkomane en form for hjelp og samtidig ha en høy terskel for at ungdom ikke skal bli fristet inn i rusmiljøet.
Det er heller ikke godt nok at en kommunal hjelpeetat kun skal ha krav om en samtale, og at det etterpå er frivillig. Hjelpeapparatet trenger mer enn en samtale for å kunne gi motivasjon til endring. Vi er også svært opptatt av at det må lovfestes krav til kompetanse hos den kommunale rådgivningstjenesten. Dette ser ut til å ha druknet litt i debatten.
Det blir heller ikke tilført tilstrekkelig med midler til kommunene. Dette kombinert med at hjelpeapparatet ikke er godt nok mener vi er hovedårsaken til at den nåværende ruspolitikken ikke fungerer så godt som vi gjerne hadde ønsket.
Rusavhengige trenger behandling og oppfølging over tid, den motivasjonen til endring de opparbeider er ikke lagervare så de må få tilbud om hjelp når de er klare for det.
Vi håper på gehør for våre synspunkter i den videre behandlingen av rusreformen i Stortinget.
Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt