- Vi må ta praten om alkohol i et samfunnsperspektiv

Publisert 04.06.2016

Fredag ettermiddag innledet bl.a. Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård om den politiske situasjonen. Han snakket varmt om mange av våre hjertesaker.

Jon-Ivar Nygård er sentralstyremedlem og ordfører i Fredrikstad. Som kjent har Fredrikstad et vennskapelig rivalieri med nabobyen Sarpsborg, byen landsmøtet blir avholdt i. Derfor syns Nygård det var gøy å kunne ønske velkommen til Sarpsborg, da hans kollega i jubileumsbyen for tiden er i kledd grønt.

Fredrikstad-ordføreren var invitert for å innlede om den politiske situasjonen. Han var inne på mange aktuelle saker, som nedleggelsen av flyplassen på Rygge, den økende arbeidsledigheten, psykisk helse hos barn og unge og en rask og god integrering. "Kun TRE ting har økt med dagens regjering. Oljepengebruk, forskjellene og arbeidsledigheten", sa Nygård.

Sentralstyremedlemmet i Arbeiderpartiet, som også kan skryte av medlemskap i AEF, brukte også mye tid av sin innledning til å snakke om alkoholpolitikk. Han pekte på at statistikken viser at alkoholbruken og drikkepresset øker, og at det skal være enkelt å velge alkoholfritt, og ikke minst at det er viktig med alkoholfrie møteplasser. Han viste til at Fredrikstad kommune har nulltoleranse for alkohol på idrettsarrangementer i kommunen. Det samme kan vår vertsby Sarpsborg vise til.

"Vi må ta praten om alkohol i et samfunnsperspektiv. Også kommunepolitikerne må ha dette perspektivet", manet en engasjert ordfører. Han svarte også på utfordringene delegatene pekte på i debatten om barnefattigdom og ettervern. Han innrømmet at ingen regjering kan skryte av å ha gjort nok mot barnefattigdom, men at sysselsetting er en nøkkel, og at dagens regjering virker handlingslammet i arbeidsledighetskrisen vi opplever.

I løpet av ettermiddagen fredag ble også programforslagene "Barnefattigdom" og "Tiden etter behandling" lagt frem av lederne av programkomiteene, hhv Kai Robert Johansen og Svein-Magne Johannessen. I sin oppsummering av programforslaget om barnefattigdom, siterte Kai Robert Arbeiderparti- og AEF-legenden Einar Gerhardsen: "Ingen skal få kake før alle har fått brød"


Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt