Landsmøte 2020

Publisert 27.10.2020

Vi hadde et fantastisk bra landsmøte 23-25.oktober på Hotel Kubben i Tønsberg. Åpnet fredag med et kulturinnslag av Elling Hem, deretter kom ordfører Anne Rygh Pedersen og ønsket oss velkommen til Tønsberg. 

Vi fikk orientering og debatt om våre tre nye plattformer. Ruspolitisk plattform, plattform for å motvirke sosiale forskjeller og plattform for forebyggende arbeid rundt alkohol og graviditet. Vi vedtok ny kontingent for kollektive medlemmer til kr 300,-. Deretter fikk vi en hilsning på Teams fra vår søskenorganisasjon i Sverige Verdandi.
Lørdag startet med innledning om aktuelle politiske saker v/ stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud, deretter debatt og oppsummering. Så gikk vi gjennom beretning for perioden, regnskap for perioden og kontrollkomiteens beretning. Deretter ble det innledning om forslag til visjon og handlingsprogram 2020-2024. Debatt og oppsummering. Vi behandlet vedtekter, forslag om å utnevne æresmedlem og fremlegg av uttalelser. På kvelden hadde vi landsmøtemiddag, konsert med Elling Hem, loddsalg samt overekkelse av premier til vervekonkurransen og utdeling av plakett til æresmedlem Monrad Menes.
Søndag ble redaksjonskomiteens innstillinger lagt frem. Vi fikk høre Rita Nilsen som har lang yrkeserfaring i rus- og kriminalomsorgen og egenerfaring i rus og psykiatri digitalt fortelle om sine erfaringer og jobben hun gjør i dag. Så var det behandling av redaksjonskomiteens innstillinger, før vi avsluttet med valg av nytt forbundsstyre og kontrollkomite.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt