Vi drikker mer enn godt er

Publisert 08.10.2018

Rusforsker Sverre Nesvåg:

Vi drikker mer enn godt er

Budskap nr 1 fra ekspertene: Ni av ti nordmenn drikker alkohol, som både er det vanligste rusmiddelet og årsaken til flest helseproblemer. Forbruket økte kraftig fram til for noen år siden, og først i det siste har man blitt mer bevisste på farene ved for høyt forbruk for 'folk flest'.

I snitt drikker personer over 15 år nesten syv liter ren alkohol per år. Menn drikker dobbelt så mye som kvinner. Nesten en av ti nordmenn har et alkoholproblem. Bare i Strand betyr det at 1000 personer, og deres familier, er berørt av dette i større og mindre grad.

Legene har vært opptatt av misbruk og avhengighet hos de relativt få som misbruker alkohol eller er avhengige, og ikke vært opptatt av hvordan alkoholvaner kan påvirke helsen hos de mange som verken misbruker eller er avhengige, men likevel drikker mer enn godt er.

 

Besteforeldre tåler mindre

Budskap nummer 2: Trenden er at flere kvinner og eldre drikker mer nå enn tidligere. Bestefar og bestemor drikker oftere, men normale aldringsprosesser gjør at kroppen deres tåler mindre alkohol enn i yngre år. Eldre er mer utsatt for sykdommer, og bruk av flere medikamenter gjør at de tåler alkohol dårligere.

Hvor går grensen for det som er anbefalt? Ett glass eller flere glass til dagen? I det siste har det kommet flere studier som viser at det ikke er noen sikker nedre grense for hvor mye du kan drikke før det er farlig.

Drikkekulturen endres

Budskap nummer 3: Opp gjennom historien har alle menneskelige samfunn nyttet rusmidler. Alkohol er en viktig viktig faktor i sosialt liv, i hverdag og fest, for de aller fleste. Det spesielle med Norge er at en i mange sammenhenger må ha gode grunner for å ikke drikke.

Det har alltid vært uformelle regler omkring hvordan stoffene skulle brukes, når de kunne brukes. For eksempel ikke om morgenen, da er det noe feil med deg. Alle disse uformelle reglene overføres mellom generasjonene. Men det har skjedd voldsomme endringer i alkoholforbruket og -kulturen, nordmenn drikker nesten dobbelt så mye som på 1960-tallet. Vi drikker mer når vi får bedre råd. Tidsrommet for når vi drikker er utvidet. Andelen som oppgir at de har vært fulle de siste 12 månedene er høyest i Europa. Norge topper listen, foran Litauen. Mange av de gamle normene og reguleringene fra tidligere generasjoner er forsvunnet.

I vår kultur er det helt greit å drikke litt for mye i blant. Hvis man ikke tabber seg ut på fest, ikke får kjeft for å drikke for mye, ikke skader seg selv, ikke reparerer, ikke drikker alene - så har man ikke et alkoholproblem. Så lenge ikke de røde lampene lyser, så er alt greit - selv om man drikker gjennom hele ferien.

Det triste budskapet er at all alkoholbruk er skadelig.

Ungdommen lytter

Budskap nummer 4. Hva med ungdommen? Opprørsgenerasjonen fra 1968 har vist seg å bli de mest skikkelige folkene, fordi de primært opponerte mot foreldrene. Ingenting er så sosialiserende som det. Da de var ferdige med å opponere, ble de helt like foreldrene. Dagens ungdommer opponerer ikke mot foreldrene. De interesserer seg ikke for foreldrene, bare de andre ungdommene. Faren med rus for de unge er i hovedsak knyttet til alkoholforgiftning, fallskader, drukning, forfrysning en kald vinterdag og andre akutte hendelser. Eller kjønnssykdommer, uønsket graviditet, overgrep og andre situasjoner man kan komme i hvis man drikker for store mengder.

Ungdommen lytter til foreldrene sine, selv om det ikke virker slik. Spesielt hvis det rimer med foreldrenes egne handlinger. Som foreldre nytter det å være restriktive. Foreldre bør konsentrere seg om å få tenåringen vekk fra brennevin- og shot-kulturen. Vær så restriktiv du kan, så lenge du opprettholder dialogen med avkommet.

Etter hvert ble Tou Bryggeri flyttet fra Tau til Stavanger, og brygget i hundre år i den gamle avholdsbyen før virksomheten ble nedlagt i 2003. Losjen på Tau er også historie, men tanken om en - anelse - tørrlegging bør gjenopplives.

 

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt