Årsmøte i Oppland AEF

Dato:
10.02.2022 18:00:00
Detaljer:

Det innkalles herved til årsmøte Oppland AEF 10. februar 2022 kl 1800. På Bergosenteret, 2740 Roa.
Saker som ønskes behandlet kan sendes på mail til leder Karin Bergersen. karin.bergersen@hebb.no innen 3.2.2022
Forslag til dagsorden:
1. Åpning/Konstituering
2. Beretning 2021
3. Regnskap 2021
4. Innkomne forslag
5. Arbeidsplan for 2022
6. Valg av styre for 2022 og delegater til organisasjonskonferansen 21.-23.10.2022
På grunn av Covid-19 må vi be om påmelding til karin.bergersen@hebb.no VELKOMMEN
Oppland AEF
Karin Bergersen Leder

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt