Innspill til arbeidet med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025

Publisert 16.06.2020

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) har følgende innspill til arbeidet med nasjonal alkoholstrategi for 2020-25:

For å nå målet om å redusere alkoholforbruket i befolkningen med minst 10% innen 2025 må det kraftige tiltak til.  Det aller viktigste er å gjøre tilgjengeligheten mindre. I praksis vil det si å ikke utvide åpningstider ved skjenkesteder og polutsalg og reversere det nylige stortingsvedtaket om forskjøvet åpningstid ved Vinmonopolet.

Kommunene må i sine ruspolitiske planer redusere antall skjenkesteder utenfor bykjernen og også vurdere å sette et tak på antall skjenkesteder i den enkelte kommune.

Alkohol og idrett hører ikke sammen så det bør være forbudt å skjenke/selge alkohol på idrettsanlegg der barn og unge ferdes.

Det bør heller ikke gis skjenkebevillinger til arrangement som retter seg inn mot familier og barn og unge.  I stedet bør rusfrie aktivitetstilbud for barn og unge styrkes.

I Norge er alkoholholdig drikke det eneste næringsmiddelet som er unntatt krav om å opplyse ingredienser og næringsinnhold, slik andre mat- og drikkevarer må. En slik merking har vi fra AEF foreslått flere ganger tidligere og vi vil gjenta kravet om merking nå.

Det siste punktet vi vil nevne er behovet for en innskjerping av alkoholreklameforbudet. Her er det veldig mye snikreklame i form av ulike artikler/reportasjer om f.eks mat og vin eller øl i aviser, TV og radio. Vi foreslår at dette forbys.

 

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt