Legemidler tar flere liv enn heroin

Publisert 18.12.2019

For tredje år på rad er det flere som dør av sterke smertestillende enn av heroin. Det viser nye tall som ble lagt frem i dag.

Det var 286 narkotikautløste dødsfall i fjor. 210 av disse var overdoser.

- Dette er altfor mange, og bak hvert dødsfall ligger en tragedie. Tilbake står fortvilte pårørende og venner, og våre tanker går til dem. Vi må gjøre mer for å hindre overdosedød, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis. 

 

Nye brukergrupper

De siste årene har om lag 260 personer dødd hvert år av narkotika. Samtidig trer et nytt mønster frem. De som dør, blir stadig eldre. Det kan bety at færre rekrutteres til tungt misbruk.

Ifølge Folkehelseinstituttet er sterke opioidbaserte legemidler den vanligste dødsårsaken tredje år på rad. Det er imidlertid usikkert om stoffene som forårsaket dødsfallene var kjøpt illegalt eller om de var forskrevet av lege, for eksempel metadon og buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller smertestillende medikamenter.

 Det er for tidlig å si om det er nye brukergrupper, eller om det er nye bruksmønster i den gruppen som allerede bruker tunge rusmidler. Men, som vi så i NRK Brennpunkt nylig, er det eksempler på at bruk av reseptbelagte legemidler kan bære galt av sted. 

Folkehelseproblem 

- De nye tallene tyder på at bruken av Oxycodon og andre smertestillende medisiner er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Dette er en bekymringsfull utvikling, som må snus. Flere enn oss har tatt til orde for dette, blant annet Senter for rus- og avhengighetsforsking, som nylig ropte varsku, sier generalsekretær Pernille Huseby. 

Det er behov for mer kunnskap blant både befolkningen og helsepersonell om risikoen knyttet til bruk av denne typen legemidler. Også fastlegene ber om mer informasjon, gjennom en ordning kalt Kupp - kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter. Dette er viktig for å redusere bruken av Oxycodon, som er langt mer avhengighetsskapende enn hva produsenten har gitt inntrykk av. 

Gjennom Kupp nås 1500–2000 fastleger, men Norsk forening for allmennmedisin har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om at alle fastleger skal få dette tilbudet.  

Nesespray redder liv

Den nasjonale overdosestrategien (2019 – 2022) setter søkelyset på denne problematikken. Men det er også satt inn tiltak for å redde liv blant dem som bruker sprøyter.

Hittil er det 35 kommuner som deler ut motgift i form av nesesprayen Nalokson. Og i 2019 er det bevilget fem millioner ekstra som skal sikre at alle kommuner kan dele ut nesespray til sine sprøytebrukere. Dette er et tiltak som virker og redder liv.

- Dessverre ser det ut som om det i mange år fremover vil være behov for styrket innsats. Overdoser går ikke ut på dato. Vi må ha en nullvisjon, som må følges opp med forskning og målrettet innsats, avslutter Huseby. 

Alkohol tar også liv

Ifølge Folkehelseinstituttet var alkohol årsaken til 335 dødsfall i fjor. Dette viser at antall nordmenn som dør av skader eller sykdom på grunn av alkoholmisbruk har holdt seg stabilt siden 2005.

- Dette er et altfor høyt tall. Regjeringen har lovet å legge frem en plan for hvordan den skadelige alkoholbruken skal reduseres. Så langt har vi ikke sett snurten av denne, sier Pernille Huseby.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt