Leirutvalget 2019

Publisert 17.12.2018

Leirutvalget ble valgt på forbundsstyremøte 2.desember, og følgende personer ble valgt:

Leirutvalget 2919:

 

Leder: Kai Robert Johansen, Sarpsborg AEF og forbundsstyret

            Karin Bergersen - Oppland AEF

            Asle Lorch-Falch – Hedmark AEF

            Kjersti Østin Omundsen – AEF Rogaland

            Trine Lund – Forbundssekretær og Fredrikstad  

            AEF               

Forbundsleder Inger-Christin Torp deltar også på møtene

Kjersti Østin Omundsen og Asle Lorch Falch var ikke med på bildet.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt