Presentasjon av nyansatt i AEF

Publisert 22.11.2018

Trond Ivar Hansen begynte i AEF 7.november og skal jobbe med ruspolitiske konferanser og vårt prosjekt Eldre og rus. Han erstatter Kai Robert Johansen som begynte som spesialpedagog i Sarpsborg kommune.

Han er født og oppvokst i Fredrikstad, men bor nå i Sarpsborg med sin kone og sønn. Han har en bred yrkeserfaring. Trond Ivar har jobbet 10 år som orgelbygger og 10 år i Fredrikstad kommune med mennesker med bistandsbehov og atferdsvansker. Hans siste jobb før han begynte i AEF var 18 år som miljøarbeider på en alternativ skole arena i Sarpsborg kommune.

Han er gift med Monica og har 4 barn til sammen og en fosterdatter fra Iran som har bodd hos dem i 10 år. På fritida er Trond Ivar musiker og han reiser mye rundt med musikken sin, noe han har stor glede av.

Vi gleder oss til mange spennende år og godt samarbeide fremover. Trond Ivar treffer du på trond.ivar@arbef.no eller tlf 46 28 90 12

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt