Ruspolitisk konferanse med tema Eldre og rus

Dato:
21.11.2019 11:00:00
Detaljer:

AEF arrangerer ruspolitisk konferanse med tema Eldre og rus på Tune rådhus møterom Gandalf

PROGRAM:
10.30: Registrering og kaffe/te
11.00: Velkommen til Ruspolitisk konferanse
V/Trond Ivar Hansen
11.05: Aldring og helse, hva med alkohol og legemiddelbruk?
V/ Runa Frydenlund, Kompetansesenteret rus-Oslo
11.50: Nettverk Eldre og Rus Oslo i bydel Sagene
V/ Irene Moen, Prosjektleder Nettverk Eldre og Rus Oslo bydel Sagene
12.35: Pause med servering
13.15: Eldre i Sarpsborg kommune
V/ Alice Reigstad, Assisterende direktør i Sarpsborg kommune
13.45: Pause
13.55: Orientering om AEF
V/ Trond Ivar Hansen
14.25: Medikamenter og alkoholbruk
V/ Farmasøyt fra Boots apotek Lande senter
14.55: Evaluering
15.00: Takk for i dag!
Det er gratis å delta på vår konferanse.
Påmelding senest tirsdag 19.november
Meld deg på her:
https://forms.gle/8goKknrcsFfFqzeD8
Eller til post@arbef.no
Vi ønsker navn og kontaktinfo

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt