Om AEF

AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp mot fylla, for edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg på en edruelig livsstil. Tranmæl var en av ildsjelene i dette arbeidet. Det samme var Einar Gerhardsen og andre sentrale politiske ledere. Les mer om dette her.

Kalender

26.08.19
11.09.19
24.09.19
25.09.19
Ønsker du å støtte oss?

Ditt bidrag kan hjelpe flere og det lønner seg å tenke at du kan redde noen

Nyheter

Publisert 14.06.2019
Jeg er udelt enig i at mennesker med et problematisk forhold til rus trenger helsehjelp. En tradisjonell straff har begrenset effekt. HANS SVERRE SJØVOLD, politimester Samtidig er det viktig å sikre at myndighetene opprettholder en effektiv mulighet til å verne om folkehelsen, ivareta samfunnssikkerheten og ikke minst hindre at denne reformen øker bruken av rusmidler. I Granavoldenplattformen s. 52 står det: «Regjeringen vil gjennomføre en rusreform basert på mandatet og forslagene til rusreformutvalget, og endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Regjeringen vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom. Dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.»
Publisert 13.06.2019
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske forbund (AEF) er sterkt i mot de foreslåtte kutt i alkoholavgiftene som kommer i revidert nasjonalbudsjett.    

Publisert 28.05.2019
Unge drikker stadig mindre Ungdoms alkoholkonsum har falt drastisk de senere årene. Ifølge den europeiske Espad-undersøkelsene har andelen 15-16-åringer som oppgir å ha drukket noen gang falt fra 85 prosent i 1999 til 57 prosent i 2015. Også Ungdataundersøkelsene viser at andelen ungdom som har drukket alkohol har falt.  Ifølge Espad-undersøkelsen fra 2015 har i snitt 80 prosent av europeiske 15-16-åringer drukket alkohol en eller annen gang i livet. Snaut halvparten, 48 prosent, rapporterer å ha drukket alkohol i løpet av siste 30 dager, mens 13 prosent rapporterer å ha vært beruset i løpet av siste 30 dager.  
Publisert 24.04.2019
I løpet av 2018 har mindreårige i ungdomsorganisasjonen Juvente gjennomført 1475 skjenkekontroller i norske dagligvarebutikker og vinmonopol. De ble gjort i til sammen 1275 butikker. 20 prosent av butikkene solgte alkohol til disse ungdommene ved ett eller flere forsøk, og i totalt 20 prosent av forsøkene forlot den mindreårige kontrolløren butikken med alkohol i handleposen. Formålet med undersøkelsen er å sette fokus på at mindreårige får kjøpe alkohol gjennom de ordinære salgskanalene.  
Publisert 01.04.2019
Vi arrangerer 4 konferanser med tema Eldre og rus på følgende steder i 2019:

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt