Om AEF

AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund har sin opprinnelse i arbeiderbevegelsens kamp mot fylla, for edruskap og en solidarisk grunnideologi. Forbundet stiller ikke krav om avhold for å være medlem, men baserer seg på en edruelig livsstil. Tranmæl var en av ildsjelene i dette arbeidet. Det samme var Einar Gerhardsen og andre sentrale politiske ledere. Les mer om dette her.

Ønsker du å støtte oss?

Ditt bidrag kan hjelpe flere og det lønner seg å tenke at du kan redde noen

Nyheter

Publisert 17.09.2019
Til alle ungdommer i Oslo!Oslo AEF og Framfylkingen arrangerer ungdomskonferanse på Ammerudklubben fredag 20.september kl 18-21. Temaet er Generasjon perfekt og Ida Johanne Aaraas fra Ung coaching er hovedinnleder. 
Publisert 29.08.2019
I september arrangerer vi ruspolitiske konferanser på følgende steder: 23.september i Narvik 24.september i Råde   25.september i Harstad 26.september i Steinkjer Fullstendige program ligger i kalenderen

Publisert 29.08.2019
I høst arrangerer vi:  30. september – 3. oktober - Uke 40 – Barn 9-13 år, Strandenga, Biristrand 7. oktober – 10. oktober – uke 41 – Barn 9 – 13 år, Strandenga, Biristrand  
Publisert 22.08.2019
I ukene 40 og 41 skal Ferieklubben for barn og ungdom ha høstleir på Biri. Har du lyst til å ta en tur dit? Fra mandag til torsdag begge ukene inviterer vi18-20 barn fra 9 til 13 år på en mini-ferie. 
Publisert 14.06.2019
Jeg er udelt enig i at mennesker med et problematisk forhold til rus trenger helsehjelp. En tradisjonell straff har begrenset effekt. HANS SVERRE SJØVOLD, politimester Samtidig er det viktig å sikre at myndighetene opprettholder en effektiv mulighet til å verne om folkehelsen, ivareta samfunnssikkerheten og ikke minst hindre at denne reformen øker bruken av rusmidler. I Granavoldenplattformen s. 52 står det: «Regjeringen vil gjennomføre en rusreform basert på mandatet og forslagene til rusreformutvalget, og endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Regjeringen vil ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom. Dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.»

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt