Leirledere

Publisert 13.04.2018

Vi trenger flere leirledere. Kunne du tenke deg å være med i leirteamet så har vi sommerleire i uke 28-29-30-31. Vi arrangerer leirlederkurs 26.27.mai i Fredrikstad som er gratis å delta på, men obligatorisk for de som ønsker å være med i leirteamet. Kunne dette være noe for deg så ta kontakt på post@arbef.no eller tlf 23214579

Våre leirledere gjennomgår obligatorisk fagkurs med vekt på rolle, oppgaver og ansvar. Kurset er sosialfaglig tilrettelagt. De fleste leirlederne har lang erfaring og/eller utdanning/faglig bakgrunn fra arbeid med barn/ungdom.

Leirlederteamene forbereder program og aktiviteter. Hovedaktivitetene tilpasses været. Friluftsaktiviteter, lek, bading og utflukter er sentralt på alle leirene. Leirlederteamene består av hovedleder (teamleder, praktisk/administrativt ansvarlig), faglig leder (3-årig helse-/sosial eller pedagogisk utdannelse eller tilsvarende kvalifikasjoner) og aktivitetsledere. I snitt er det minst fem ledere (voksne og unge voksne) på alle leirene. 

Gjennom vår kurs- og opplysningsvirksomhet arbeides det kontinuerlig med å øke leirledernes kompetanse, skolering og erfaring. Leirlederne deltar på frivillig basis, men får et honorar på kr 2000,-. Alle må levere politiattest og signere taushetserklæring.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt