Organisasjonutviklingskurs 2018

Publisert 26.01.2018

Årets organisasjonsutviklingskurs ble aviklet 20-21.januar 2018 på Scandic Hotel i Fredrikstad. Forbundsleder Inger-Christin Torp orienterte om status og fremtidige mål for vår organisasjon. Mål for 2018 er at vi er 1000 medlemmer. Vår visjon frem mot 2030 er 3000 enkelt/familiemedlemmer og 250 kollektive medlemmer.

 

 

For å nå disse målene må vi alle gjøre en stor innsats. Hvis alle klarte å verve 1 nytt medlem så nærmer vi oss. Lurt alltid å ha med brosjyrer, snakke om AEF i alle sammenhenger. Lokallag kan også ha stand der folk er hvor ofte de vil. Viktig å være der folk er.

Vi skal ha mange ruspolitiske konferanser i 2018. Her kan lokallagene bidra til å finne aktuelle innledere, finne rimelige lokaler til ruspolitiske konferanser. Vi må samarbeide mer med fagskolene for å få flere studenter til våre konferanser. Ta gjerne kontakt med fagskolene for å spørre hvilke temaer som ønskes på konferansene. Kanskje vi også skal prøve å arrangere en egen konferanse for helsepersonell med tema Eldre og rus. Vi er meget opptatt av å få flere ungdommer som medlemmer, men også beholde de vi har. Får å klare dette bør vi jobbe med egen konferanse for ungdommer hvis vi får midler nok. Videre må vi ha egne ungdomstiltak og finne en måte å nå ungdommen på. Vi må også bli flinkere lokalt til å søke midler. Lokale givere skal inviteres på aktiviteter. Vi ønsker også mer samarbeid med idrettsorganisasjoner. Vi skal også i år delta på de fleste av Arbeiderpartiets årsmøter i fylkene og landsmøter med stand. Vi fortsetter å besøke pensjonistforeninger for å orientere om Eldre og rus.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt