Eldre og rus hovedtema i Lillehammer

Publisert 06.04.2017

Eldre og rusproblematikk blir heldigvis stadig mer belyst. 8. juni blir det også hovedtema på vår konferanse i Lillehammer.

Vi inviterer til ruspolitisk konferanse i OL-byen Lillehammer 8. juni.
Gledelig er det at Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen åpner konferansen!

Hovedtema for den ruspolitiske konferansen blir "Eldre og rus". Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund er svært opptatt av dette temaet og har også et prosjekt gående som omhandler eldre og rusproblematikk. 

En rapport fra Hunt forskningssenter ved NTNU viser at godt voksne mennesker over 60 år har doblet alkoholinntaket de to siste tiårene. Samtidig vet vi at vi bruken av legemidler blant de eldre er er høy. Hver femte 70-åring bruker over ti reseptbelagte rusmidler. 

Problematisk alkoholbruk blant eldre omtales ofte som et skjult eller ikke-eksisterende problem. Problemet må derfor kartlegges, og kunnskapen blant helsepersonell økes om farene ved samtidig bruk av legemidler og alkohol.

Derfor er vi veldig glad for at Elin Lillehovde fra Alderspsykiatrisk poliklinikk på Sykehuset Innlandet HF, utdannet sykepleier og har skrevet masteroppgave om dette temaet, holder konferansens hovedinnledning. Lillehovde var også innleggsholder på vår konferanse i Gjøvik i desember om samme tema, og høstet mye ros fra deltakerne.

Velkommen til fylkeshuset i Oppland på Lillehammer 8. juni fra kl.10.30!

PS: Konferansen er helt gratis!

Påmelding sendes post@arbef.no
PS; Vi vil gjerne ha navn, kontaktinfo og hva du jobber med/hvor du jobber

Se hele programmet her!

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt