Uttalelse på revidert nasjonalbudsjett 2019

Publisert 13.06.2019

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske forbund (AEF) er sterkt i mot de foreslåtte kutt i alkoholavgiftene som kommer i revidert nasjonalbudsjett.

 

 

Vi er også av den oppfatning at det pågående arbeidet med å styrke arbeidet med psykisk helse og rus ute i fylkene er av en slik viktighet at det er uakseptabelt at dette tilskuddet gjentatte ganger er blitt redusert.

Vi foreslår derfor at de 10 millionene Regjeringen har foreslått å bevilge til pilotprosjekt for fritidskort i Arendal og Vadsø heller går til programmet for psykisk helse og rus.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt