Et statsbudsjett for større forskjeller

Publisert 01.11.2018

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet skal styrke norsk rusomsorg, blant annet kommunenes arbeid med ettervern og oppfølging etter soning og behandling. Regjeringen har lovet at bevilgningen til feltet skal økes med 2,4 milliarder kroner fra 2016 til 2020.

I budsjettet for 2019 innfris bare 281 millioner, noe som bringer det totale beløpet opp i 1,8 milliarder. Hvis dette blir resultatet, gjenstår hele 600 millioner i 2020.

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) mener statsbudsjettet for 2019 må ha større ambisjoner her.

Oppfølging av tiltak og ny overdosestrategi må tilgodesees med friske midler, slik budsjettet er nå er det et reelt kutt i aktivitetene.

AEF mener en større andel av midlene til rusomsorgen må øremerkes.

En avkriminalisering av bruk og besittelse av små doser narkotika vil ikke løse de store problemene i ruspolitikken. For å redde liv må vi satse på bedre oppfølging etter endt soning eller behandling.

AEF er skuffet over at regjeringen ikke har satset på dette, men kun henvist til kommunenes frie inntekter.

Dette til tross for at regjeringen har fått en klar bestilling fra stortinget om å sørge for bedre oppfølging og ettervern i kommunene.

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt