Årsmøte i Stavanger/Rogaland AEF

Dato:
26.03.2018 17:00:00
Detaljer:

ÅRSMØTE MANDAG 26 MARS 2018 KL 17.00

i Bergelandsgt. 40 b, 4012 Stavanger.

 

 

Det er fastsatt følgende saksliste:

 

 

Sak 1.  Åpning/konstituering.

Sak 2.  Beretning for 2017.

Sak 3.  Regnskap for 2017.

Sak 4.  Innkomne forslag.

Sak 5.  Arbeidsplan for 2018.

Sak 6.  Valg av styre og rep. Org. konferansen.

 

Hele styret er blitt forespurt og er stiller seg positivt til gjenvalg.

 

Vi minner for ordens skyld om at saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret

i hende senest to uker før, altså 12.03.2018

 

Enkel servering.

 

Hjertelig velkommen!

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt