Årsmøte i Moss AEF

Dato:
28.02.2019 18:00:00
Detaljer:

Innkalling til årsmøtet 28.02.2019. TID : kl 18.00 i utleigelokala i Helgerødgata 9.

Saksliste:
1. Opning
2. Konstituering – val av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
3. Årsberetning frå styret 2018
4. Rekneskap for 2018 : AEF og driftsstøtta frå Moss kommune.
5. Budsjett 2019.
6. Innkomne forslag til årsmøtet. Må vere sendt på mail til varmestua.moss@gmail.com seinast 28.01.19.
7. Val.
8. Bevertning.
På vegne av styret Tom Ottar Røw Leiar AEF Varmestua Moss

Kommende hendelser

26.08.19
11.09.19
24.09.19
25.09.19
03.10.19
08.10.19

 

Gamle hendelser

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt