Ruspolitisk konferanse

Dato:
19.09.2018 10:00:00
Detaljer:

Velkommen til ruspolitisk konferanse i Molde fra kl 10-14

PROGRAM
09.30 Registrering og kaffe/te
10.00 Presentasjon av Arbeiderbevegelsens rus-og sosialpolitiske forbund
v/ Anne Sollie Hem
10.30 Alkoholpolitisk handlingsplan for Molde
V/ Varaordfører Sidsel Rykhus
11.00 Presentasjon av Poliklinisk rusbehandling TSB Molde
V/Anita Kleven Sandøy
12.00 Lunsj 12.45 Presentasjon av Blå Kors Kameradklubb i Molde V/ Tormod Ulleland 13.05 Hva er viktig for deg? Psykisk helse og rusoppfølging i Molde kommune V/ Jannie Rasmussen, avdelingsleder i Ressurstjenesten Molde kommune 13.45 Avslutning og evaluering
Det er gratis å delta på vår konferanse.
På grunn av bestilling av mat, må vi ha påmelding senest fredag 14.september
Meld deg på her:
https://goo.gl/forms/TFwee46sG4QNu1qk1
Eller til post@arbef.no
Vi ønsker navn og kontaktinfo

 

Kommende hendelser

01.06.19
02.06.19
06.06.19
11.09.19
24.09.19
25.09.19

 

Gamle hendelser

Vil du bli medlem?

Ditt medlemskap utgjør en forskjell. Som medlem støtter du vårt arbeid mot rus og våre tiltak for barn og unge, basert på et solidarisk samfunnssyn og som et aktivt medmenneske. Vi arbeider mot rusproblemene, men har ikke noe avholdskrav til medlemmene.

Bli medlem Kontakt